24.05.2023.

Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања геодетско-катастарског информационог система

Јавни позив у отвореном поступку јавне набавке услуге - Набавка услуге одржавања геодетско-катастарског информационог система (ЈН 11/2023).