30.05.2023.

Отворен поступкак јавне набавке услуге - Набавка услуге сервисирања и одржавања клима уређаја у РГЗ-у

Јавни позив у отвореном поступку јавне набавке услуге - Набавка услуге сервисирања и одржавања клима уређаја у Републичком геодетском заводу (ЈН 12/2023).