30.5.2023.

Гостујући у емисији „Београде добро јутро“ на ТВ Студио Б, Дијана Обровић је објаснила да инфраструктурни пројекти почињу и завршавају се у Републичком геодетском заводу, почев од поступка прибављања локацијских услова и дозвола, све до уписа у катастар по завршетку пројекта. Она је рекла да у оквиру Сектора за катастар непокретности РГЗ-а постоји Одељење за праћење и реализацију пројеката које има задатак да испрати сваки од инфраструктурних пројеката од почетка па до краја реализације.

ТВ Студио Б, 30. 5. 2023.

Релевантне вести