22.6.2023.

Јавни позив за јавну набавку услуге – Набавка услуге одржавања апликације АСПЕН –(јавна набавка број 13/2023).

Релевантне вести