22.6.2023.

Јавни позив за јавну набавку добара - Набавка лиценце ERDAS Apollo Professional, лиценце ECW for ArcGIS Server 16 core, лиценце ECW for ArcGIS Server 8 core. (јавна набавка број 7/2023).

Релевантне вести