14.7.2023.

Јавни позив за јавну набавку услуге – Набавка услуге сервисирања и одржавања возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 16/2023).

Релевантне вести