3.8.2023.

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива (ЈН бр. 1/2023) за јавну набавку услуге одржавање софтвера HONESTY.

Релевантне вести