22.9.2023.

Извештај Републичког геодетског завода за прво полугодиште 2023. показује да је у Републици Србији на тржишту непокретности настављен тренд стабилизације и смиривања након двогодишњег, изразито динамичног раста, који је уследио после избијања пандемије корона вируса. Поред смиривања активности, тржиште непокретности и даље држи виши ниво у односу на предпандемијске вредности.

Укупна количина новца коришћена за куповину некретнина износила је 3.3 милијарди евра, што је за 81 одсто више у односу на прво полугодиште 2019. (пре пандемије) и за 7 одсто мање у односу на исти период претходне године. 

Укупан број купопродаја на тржишту непокретности у првој половини 2023. године износио је 60.014 што је за 26 одсто више у односу на други квартал 2019. године, пре избијања пандемије корона вируса и за 12 одсто мање него у другом кварталу 2022. године.
Када је реч о начину плаћања, 7 одсто свих прометованих непокретности плаћено је из кредита, што је 5 одсто мање него лане, а из кредитних средстава највише су плаћени станови (укупно 18 одсто).

Највећи удео у укупној вредности тржишта непокретнсти заузима продаја станова (1,8 милијарди евра), са учешћем од 54 одсто од укупно прометоване вредности. За куће је издвојено 257,6 милиона евра (8 одсто од укупне вредности), за грађевинско земљиште 220 милиона евра (7 одсто од укупне вредности), за пословне просторе 178 милиона евра (5 одсто од укупне вредности), за пољопривредно земљиште 105,3 милиона евра (3 одсто од укупне вредности). 

У Београду, у првом полугодишту 2023. године за непокретности је издвојено укупно 1,7 милијарди евра, од чега је највише потрошено на куповину станова – 1,1 милијарди евра. 

Највећи број склопљених уговора, укупно 5.567, са уједно и највећим обимом новчаних средстава од око 920 милиона евра, достављено је од стране јавних бележника на подручју Првог основног суда у Београду. Канцеларија Јавни бележник Србислав Цвејић је канцеларија са највећим бројем достављених уговора у првој половини 2023. године и највећим обимом новчаних средстава – укупно 867 уговора у износу од око 175 милиона евра. 

Највеће цене су постигнуте за станове у Београду, где је најскупљи квадрат продат по цени од 11.475 евра на локацији Београд на води, док је највећа сума издвојена за стан, у истом комплексу, и износи 2.601.888 евра. Најскупља кућа продата је на Савском венцу за 4.802.000 евра док је најскупље паркинг место плаћено 58.400 евра, на територији исте општине.

У извештају Републичког геодетског завода налази се анализа тржишта некретнина у Републици Србији за прво полугодиште 2023. године, као и упоредна анализа података у периоду од 2019. до 2023. године. Овај извештај омогућава увид у трендове цена и продаје некретнина у Републици Србији. Извештај ће бити користан за инвеститоре, купце и продавце некретнина у Републици Србији због тога што анализира тренутно стање на тржишту.

Датотеке за преузимање