27.9.2023.

Републички геодетски завод и Комора јавних извршитеља озваничили су своју досадашњу одличну сарадњу потписивањем споразума о пословно-техничкој сарадњи, 22. септембра 2023. године. Споразум су потписали директор РГЗ-а, мр Борко Драшковић и председник Коморе јавних извршитеља, Бојан Костић.

Овај споразум омогућава бржу размену релевантних информација, смањујући време потребно за припрему и спровођење извршитељских поступака. РГЗ и Комора истовремено посвећују велику пажњу сигурносним процедурама, чиме се обезбеђује потпуна заштита података и интегритет информација. Грађани Србије могу бити уверени у сигурност својих информација током свих процеса ових органа.

Размена информација између РГЗ-а и Коморе јавних извршитеља, укључујући податке о непокретностима, власницима, хипотекама и другим битним информацијама, омогућиће извршитељима бржи приступ тачним и ажурираним подацима, олакшавајући им ефикасно обављање послова и задовољавање потреба грађана.

Сарадња ова два органа доноси низ предности за грађане Србије, укључујући убрзање поступака, већу сигурност података и приступ тачним информацијама. РГЗ и Комора су заједно посвећени заштити интереса и права грађана, јачању владавине права и унапређењу правне сигурности у Републици Србији.