07.07.2017.

Особе са инвалидитетом лакше до уписа у катастар

Републички геодетски завод и Национална организација особа са инвалидитетом Србије потписивањем Протокола о сарадњи обавезали су се да заједнички развијају и спроводе активности које ће особама са инвалидитетом обезбедити лакше остваривање власничких права на непокретности. Протоколом се утиче на смањење процента сиромашних у овој популацији, а у складу са Развојном агендом Уједињених нација о Циљевима одрживог развоја за период 2015-2030. године.

Деловање у овој области подржава и Светска банка кроз пројекат „Унапређење земљишне администрације у Србији“.

Потписивањем протокола имплементиран је и један од стратешких циљева РГЗ-а утврђен у Стратегији развоја за период од 2016. до 2020. године. Тај циљ се односи на унапређење доступности услуга РГЗ-а припадницима друштвено осетљивих група. Намера је да се обезбеди равноправни и лакши приступ свим сервисима РГЗ-а, а свакако најважније је остваривање права на власништво над непокретностима.

У просторијама Националне организације особа са инвалидитетом Србије Протокол о сарадњи потписали су директор Републичког геодетско завода Борко Драшковић и извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Србије Иванка Јовановић у присуству потпредседника НООИС-а Михајла Пајевића и чланова радне групе РГЗ-а за унапређење квалитета пружених улуга осетљивим групама коју чине Василија Живановић, дипл. правник, Милица Чолаковић, дипл. геод. инж. и Срђан Дабић, дипл. геод. инж.

Протокол о пословно техничкој сарадњи регулише међусобну сарадњу РГЗ-а као државне институције и НООИС-а, као представника невладиног сектора, који представља „кровну“ организацију републичких удружења особа са инвалидитетом и усредсређен је за заједничке акције, иницијативе и питања од општег интереса.

Циљ Протокола је да доприносе ефикаснијем спровођењу активности које се односе на услуге РГЗ за особе са инвалидитетом, побољшању доступности услуга РГЗ-а, а пре свега уписа у катастар који осигурава право на власништво. Такође, фокус је и на инклузији и обезбеђивању приступа особама са инвалидитетом зградама служби за катастар непокретности и организовању мобилних сервиса који услуге катастра могу пружити на кућној адреси.