05.07.2017.

Ранг листа успешности за јун 2017.године

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за јун 2017. године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за јун 2017. године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за јун 2017. године сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водови, масовна процена, вануправни предмети и број запослених у служби. Извршена је анализа базе података са посебним освртом на сложеност поступка у решавању предмета класификационих ознака 952-02-4, 952-02-9 и 952-02-11 у односу на преостале управне предмете одржавања катастра непокретности. На основу приказаних резултата служби и броја решених предмета наведених класификација извршено је ново рангирање и формирање листе успешности.

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Суботица
 2. Бачка Паланка
 3. Сомбор
 4. Сремска Митровица
 5. Бор
 6. Крушевац
 7. Краљево
 8. Пријепоље
 9. Нови Београд
 10. Ужице
 1. Владичин Хан
 2. Кнић
 3. Ариље
 4. Ада
 5. Варварин
 6. Сурчин
 7. Трстеник
 8. Инђија
 9. Врбас
 10. Прибој
 1. Бела Паланка
 2. Нови Кнежевац
 3. Рековац
 4. Ћичевац
 5. Нови Бечеј
 6. Бојник
 7. Бач
 8. Мали Зворник
 9. Голубац
 10. Рача

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.

 

 Датотеке за преузимање