31.03.2017.

Позив за изразе заинтересованости за обраду сателитских снимака

Републички геодетски завод, уз подршку организација Катапулт С.А. је организовао позив за изразе заинтересованости за обраду сателитских снимака како би се добили подаци о објектима за целу територију Републике Србије.

Неопходно је векторизовати основе зграда и детектоване зграде класификовати према намени (стамбене, индустријске, помоћне).

Све заинтересоване компаније ће добити приступ снимцима тест подручја (примери квалитета снимака и густине изграђености са којима би извођач морао да ради). Детаљи позива за изразе заинтересованости и форма за контакт се могу пронаћи на следећем линку.