09.06.2017.

НИГП и катастар у фокусу

Регионална конференција о катастру и инфраструктури просторних података представљена у магазину "Српска економија".

/content/Vesti/2017/jun/srpskaEkonomija.jpg