19.05.2017.

Саопштење за јавност

Поводом Препоруке Заштитника грађана бр. 13-18-4643/16 од дана 17.05.2017. године упућене Републичком геодетском заводу, везано за притужбу Владимира Марковића из Београда у вези правилности и законитости рада Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Савски Венац, овим путем обавештавамо јавност, да Републички геодетски завод у свом раду поступа у складу са Уставом, законима и другим прописима.

Републички геодетски завод ће настојати да спречи да предмет добије политичку конотацију кроз непотпуне и нетачне информације пласиране јавности, које стварају утисак правне несигурности и неповерења у органе јавне власти.

Поштујући институцију Заштитника грађана и овлашћења која су јој дата на основу Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр.79/05 и 54/07), Републики геодетски завод ће и у претметној ситуацији, предузети мере у складу са законом.