15.05.2017.

Радионица ИМПУЛС пројекта

У оквиру ИМПУЛС пројекта је 16. и 17. маја 2017. године у Београду одржана Национална радионица на тему Закон о националној инфраструктури геопросторних података и подзаконска акта.

Домаћин ове радионице био је Републички геодетски завод, чији су експерти одржали презентације а учесници су, захваљујући експертима из Шведске, имали прилику да се упознају и са радом Lantmäteriet – Шведска управа за картографију, катастар и упис земљишта. Поред представника из Републичког геодетског завода, радионици су присуствовали и представници бројних националних институција који су чланови Савета НИГП-а и радних група.

Циљ одржавања радионице био је да се учесницима представи Закон о националној инфраструктури геопросторних података као и да се испланирају следећи кораци у законодавном оквиру НИГП.

Садашњи статус Националне инфраструктуре геопросторних података и могућност учешћа субјеката НИГП-а у ИМПУЛС пројекту представио је Дарко Вучетић, шеф Одсека за успостављање и развој НИГП-а. Учесници су информисани о значају унапређења Националне инфраструктуре геопросторних података које има за циљ да обезбеди подршку одрживом развоју и евроинтеграцијама и задовољи потребе и захтеве јавног и приватног сектора, као и свих грађана. Он је истакао важност сарадње државних институција, приватног сектора и привреде за успешан НИГП. Начелник одељења за националну инфраструктуру геопросторних података, Саша Ђуровић, присутнима је представио Закон о Националној инфраструктури геопросторних података у Републици Србији као и наредне кораке у оквиру законодавства.

Експерти Lantmäteriet-а, Anders Rydén и Naima Almström, су током радионице присутнима представили компоненте НИГП и опште принципе, а затим и одговорности власника и произвођача података из јавног сектора. На основу искуства које су стекли у Шведској, презентовали су методологију за утврђивање одговорних институција за НИГП теме, процесе и изазове, укуључујући и праћење напретка инфраструктуре геопросторних података. Такође је објашњено како утврдити приоритете приликом креирања подзаконских аката, услове коришћења и накнаде за податке и услуге.

Другог дана радионице запослени из Републичког геодетског завода имали су прилику да размене искуства и примере добре праксе са експертима из Шведске, као и да дискутују о техничкој спецификацији новог геопортала и профила за метаподатке.

 

Галерија фотографија

slika
slika
slika
slika