01.07.2017.

Одлуком Владе дефинисан максимални број запослених у РГЗ-у

Влада препознала значај Републичког геодетског завода за даље успешно спровођење реформи започетих у државној управи и у донетој Одлуци о максималном броју запослених одобрила јачање капацитета РГЗ-а.

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину, Влада је одобрила да се у Републичком геодетском заводу максималан број запослених повећа за 572 радна места у односу на 2015. годину. Тако ће максимални број службеника бити 2650, уместо досадашњих 2078.

У саопштењу Министарства државне управе и локалне самоуправе наведено је да се приликом доношења Одлуке водило рачуна о сагледавању стандарда и приоритета у оквиру сваког ресора, да је у одређеним ресорима подржано јачање капацитета како би државна управа била ефикаснија са циљем да се даље подржи привредни раст. Истовремено у процесу рационализације пронађени су и простори за уштеде, али тако да није нарушен квалитет рада јавне управе и функционалност система.

Смањење укупног броја запослених на неодређено време у систему држане управе није извршено линеарно, већ су сагледани стандарди и приоритети у оквиру сваког од ресора, па се тако дошло до закључка да у одређеним ресорима треба подржати јачање капацитета.

Одлуком којом се РГЗ-у одобрава повећање максисмалног броја запослених, Републичком геодетском заводу је указано поверење да настави са започетим системским реформама 2015. године. Одговорност је свих запослених да се оправда поверење које је Влада указала РГЗ-у кроз ову одлуку повећењем квалитета услуга у свим службама, а на корист грађана и привреде.

Пред РГЗ-ом је остваривање циљева предвиђених Стратегијом развоја до 2020. године којом су предвиђене мерљиве и достижне активности уз јасне задатке и рокове за реорганизацију.

Реорганизација треба да успостави систем који је усклађен са потребама грађана и привреде – од услуга на шалтерима до успостављања електронских сервиса.