11.05.2017.

Презентација Републичког геодетског завода и сарадња са Републичким заводом за статистику

У организацији Републичког завода за статистику одржана је радионица 27. и 28. априла 2017. године у Зрењанину.

У оквиру пројекта ИПА 2012 „Јачање статистичког система Републике Србије“, Републички завод за статистику, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу - Дирекцијом за електронску управу, организовао је 27. и 28. априла 2017. године, у Зрењанину, радионицу на тему: „Унапређење система управљања подацима у јавној управи у циљу растерећења грађана и привреде и смањења трошкова буџета“.

Представници Републичког геодетског завода, Весна Протулипац и Никола Мирковић представили су текуће активности на унапређењу квалитета података Адресног регистра и Регистра непокретности. За квалитет ових регистара од кључног је значаја добра сарадња између свих субјеката а закључак овог скупа је да је сарадња значајно боља.

Циљ радионице био је да се у интерактивној сарадњи анализирају досадашњи резултати у успостављању интероперабилности између информационих система државних органа и размотре могућности за унапређење, увођењем стандара, изменом речника појмова и коришћењем истих шифатника, чиме би била повећана ефикасност јавне управе у смислу смањења трошкова и административне оптерећености.

Радионици су присуствовали и колеге из Министарства јавне управе Републике Словеније, Директората за информатику који су пренели своја искуства и дали препоруке које се односе на систем управљања подацима, као полазној основи за успостављање потпуне интероперабилности.