20.04.2017.

РГЗ на силу увлаче у аферу „Савамала“

У дневном листу „Данас”, у тексту под називом „Савамала избрисана из катастра и пре рушења“, појединци или групе неуспешно манипулишу чињеницама којима покушавају да у непостојећу аферу увуку и Републички геодетски завод (РГЗ).

РГЗ на силу увлаче у аферу "Савамала"

Саговорник тог листа Драган Марић покушава да учесталим слањем увек сличних питања РГЗ-у, исконструише наставак "афере", иако је на основу његове жалбе Повереник за информације од јавног значаја 17. марта 2017. закључио да је катастар Савски венац поступио по закону. Марић, намерно или из незнања, доводи јавност у заблуду и манипулише информацијом да за датум 24. април 2016. није издат лист непокретности и тај податак нуди као доказ да у електронској бази катастра непокретности на тај датум није било уписаних објеката.

Истина је, међутим, да су подаци у електронској бази катастра непокретности измењени тек када је Решење о брисању постало коначно, 20. јуна 2016. године, скоро два месеца касније у односу на тврдње које за "Данас" износи Драган Марић.

Лист непокретности не може се издавати ретроактивно и издаје се само по захтеву странке. Чињеница да не постоје листови непокретности само говори о томе да 24. априла 2016. ни једна странка није тражила лист непокретности за наведене парцеле. То је и разлог због ког катастар Савски венац не може да има листове непокретности за парцеле у Херцеговачкој са траженим датумом.

И поред тога, Драган Марић је 6. и 19. априла 2017. доставио нове захтеве за исте информације, што указује на жељу за фабриковањем афере.

19.4.2017.

Дневни лист "Данас"