07.04.2017.

Одржана обука „Вештине комуникације“

У оквиру пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ као део Кампање за подизање свести јавности, на обуци „Вештине комуникације“ учествовали су сви технички секретари сектора РГЗ-а и београдских служби за катастар, запослени у Инфо центру, као и колеге које повремено раде као замена и подршка техничких секретара.

Циљ обуке био је да се унапреде технике комуникације током телефонских разговора, упозна са различитим типовима саговорника и кроз практичне радионице савлада вештина вођења разговора на асертиван и истовремено професионалан начин. Током одржане обуке, део времена посвећен је утврђивању типа изазова са којима се технички секретари сусрећу током обављања дневних задатака и на који начин је могуће превладати дистракције које могу довести до неефикасне комуникације.

Обуку су водили консултанти ангажовани кроз пројекат који подржава Светска банка, професионални едукатори у домену јавног наступа и односа с јавношћу.

Директор Републичког геодетског завода поздравио је учеснике радионица које су одржане другог дана и истакао да је свестан улоге коју технички секретари имају у раду сваке службе и подвукао да управо од вештина и способности самих техничких секретара зависи и успех службе у којој раде, имајући у виду да они пружају подршку не само начелнику службе, већ и свим колегама, странкама и менаџменту РГЗ-а. Такође је искористио прилику да се пред колегама захвали техничким секретарима са којима свакодневно ради Валентини Стојановић и Биљани Јовановић и додао да то чини управо на овом скупу јер је жели да истакне да је менаджмент РГЗ-а свастан колико обавеза технички секретар има на дневном нивоу и колико ретко се деси да има прилику да искеже колико цени њихов рад.

Имајући у виду веома позитиван одговор да квалитет одржаних предавања и спроведених вежби за унапређење стилова комуникације, донета је одлука да у наредном периоду буду одрже обуке у којима ће учествовати технички секретари из служби за катастар непокретности из целе Србије.