30.06.2017.

У јуну одржано шест термина обуке „Вештине комуникације“

У оквиру пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ одржано је шест термина обуке „Вештине комуникације“ као наставак иницијалних обука одржаних током априла месеца у оквиру Кампање за подизање свести јавности. Директор Републичког геодетског завода Борко Дршковић и помоћник директора Сектора за катастар непокретности Соња Ракић поздравили су учеснике и са њима разговарали о начину рада служби и упознали их са плановима даљих реформи РГЗ-а и катастра.

 

/content/Vesti/2017/jun/obuka1_mm.jpg

28.6.2017.

 

Циљ обуке био је да се унапреде технике комуникације са странкама у службама за катастар и током телефонских разговора.

Полазници су се упознали са различитим типовима саговорника и кроз практичне радионице савладали вештине вођења разговора на асертиван и истовремено професионалан начин.

Обуку су водили консултанти компаније Г.Ф.Ц. д.о.о. ангажовани кроз пројекат који подржава Светска банка, професионални едукатори у домену јавног наступа и односа с јавношћу.

Део обуке обухватио је и начин комуникације са особама са различитим врстама инвалидитета. Запослени су имали прилике да погледају филм са предавањем које је, за потребе организовања „Мобилних сервиса“ у катастру, одржала извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС) Иванка Јовановић.

Полазници обуке су као део радних материјала добили брошуру „Правила понашања у опхођењу са особама са инвалидитетом“.

Информације о „Мобилним сервисима“ и правним аспектима пружања услуга особама са инвалидитетом говорила је колегиница Маја Радовић, саветник за комуникације на пројекту „Унапређење земљишне администрације у Србији“. Додатне информације о „Мобилним сервисима“ и правним аспектима пружања услуга особама са инвалидитетом говориле су колегинице Оливера Васовић, дипл. геод. инж. и Василија Живановић, дипл. правник.

Инспектор над радом приватних геодетских организација Ранко Матијашевић, дипл. геод. инж. одржао је предавање које се тиче комуникације са професионалним корисницима услуга катастра, приватним геодетским организацијама, које су истовремено и корисници услуга РГЗ-а, али и извор података који се у Заводу прикупљају. Посебно је истакоао да је у тој комуникацији веома важно проверити да ли геодетска организација која доставља податке РГЗ-у поседује све неопходне лиценце за рад јер недостатак лиценци може резултирати прикупљањем података лошег квалитета.

 

/content/Vesti/2017/jun/obuka2.jpg

8. обука - 30.6.2017.

 

/content/Vesti/2017/jun/obuka3.jpg

7. обука -29.6.2017.

 

/content/Vesti/2017/jun/obuka5.jpg

6. обука -28.6.2017.