4.4.2017.

У Републичком геодетском заводу 30.03.2017. године одржана је десета седница Савета за националну инфраструктуру геопросторних података

Након усвојеног дневног реда, записника са девете седнице Савета и годишњег извештаја о активностима на оснивању НИГП-а за 2016. годину, чланови Савета НИГП-а информисани су од Борка Драшковића, директора Републичког геодетског завода о статусу Нацрта закона о НИГП. Када Закон буде ступио на снагу INSPIRE директива Европског парламента биће у потпуности пренета у национално законодавство. Директор завода је посебно истакао економски ефекат успешно успостављене националне инфраструктуре геопросторних података и њен утицај на бруто друштвени производ.

Дарко Вучетић, шеф одсека за успостављање и развој НИГП-а, одржао је презентацију у оквиру које је приказао будуће активности у оквиру НИГП-а. Посебну пажњу усмерио је на одрживи развој и значај геопросторних података, као и на значај активног учешћа свих субјеката НИГП-а и сарадњу.

Национална инфраструктура геопросторних података треба да омогући заједнички национални оквир за приступ подацима од значаја за животну средину, управљање у ванредним ситуацијама услед природних непогода као што су поплаве, земљотреси, шумски пожари и сл. Успешно успостављен НИГП представља и важан ослонац е-Управе.

Задатак Националне инфраструктуре геопросторних података је и успостављање и одржавање међународне сарадње ради узајамне размене информација и сервиса о простору, при чему је нарочито важна сарадња на европском нивоу у области геоинформација.

 

Релевантне вести