07.03.2017.

Ранг листа успешности за фебруар 2017. године према новим критеријумима

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за фебруар 2017. године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за фебруар 2017. године сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водови, масовна процена, вануправни предмети и број запослених у служби. Извршена је анализа базе података са посебним освртом на сложеност поступка у решавању предмета у односу на преостале управне предмете одржавања катастра непокретности. Предмети са класификационим ознакама 952-02-4 и 952-02-9 оцењени су коефицијентом 1,5, а предмети са класификационим бројем 952-02-11 оцењени су коефицијентом 0,5. На основу приказаних резултата служби и броја решених предмета наведених класификација извршено је ново рангирање и формирање листе успешности.

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Бачка Паланка
 2. Кикинда
 3. Суботица
 4. Сремска Митровица
 5. Бор
 6. Нови Београд
 7. Рума
 8. Гроцка
 9. Краљево
 10. Лозница
 1. Ада
 2. Власотинце
 3. Варварин
 4. Косјерић
 5. Трстеник
 6. Владичин Хан
 7. Гуча
 8. Алексинац
 9. Бачка Топола
 10. Бечеј
 1. Нови Бечеј
 2. Нови Кнежевац
 3. Бач
 4. Мали Иђош
 5. Бела Паланка
 6. Гаџин Хан
 7. Бабушница
 8. Бојник
 9. Пландиште
 10. Рековац

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.

Датотеке за преузимање