16.01.2017.

Најуспешније службе у 2016. години

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања захтева у службама за катастар непокретности извршио анализу података за 2016. годину.

Преглед најуспешнијих служби по резултатима рада за 2016. годину

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања захтева у службама за катастар непокретности извршио анализу података за 2016. годину. Анализирани подаци се односе на решавање управних предмета, спискова аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водова, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници у току 2016. године, сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података је број решених управних предмета, спискова аката (копија плана, уверење, лист непокретности), захтева за упис водова, број уноса уговора за потребе масовне процене, вануправни предмети и број запослених у служби.

Службе за катастар непокретности Врачар, Стари град, Сопот и Младеновац нису рангиране 2016. године, јер се у тим службама спроводи пилот пројекат апликације eTerraSoft - писарница.

  Служба Одсек Група
1 Бачка Паланка Бачка Топола Нови Бечеј
2 Пријепоље Кањижа Нови Кнежевац
3 Кикинда Чока Мали Иђош
4 Рума Вршац Бач
5 Суботица Сента Гаџин Хан
6 Сомбор Кула Пландиште
7 Сремска Митровица Ада Бољевац
8 Зрењанин Бечеј Бела Паланка
9 Нови Београд Димитровград Мало Црниће
10 Нови Пазар Темерин Опово
Датотеке за преузимање