15.12.2016.

Експертско учешће на конференцији Масовна регистрација и масовна процена

Републички геодетски завод је узео учешће на међународној конференцији „Масовна регистрација и масовна процена“ која је одржана у Минску, Белорусија у периоду 8-9. децембра 2016. године.

Републички геодетски завод је узео учешће на међународној конференцији „Масовна регистрација и масовна процена“ која је одржана у Минску, Белорусија у периоду 8-9. децембра 2016. године.

Од 8-9. децембра 2016. године у Минску, Белорусија је одржана међународна конференција „Масовна регистрација и масовна процена“ која је окупила око 60 учесника, од чега 16 експерата у области масовне процене из 9 земаља. Земље чији су експерти узели учешће у конференцији су: Шведска, Данска, Словенија, Словачка, Србија, Литванија, Летонија, Молдавија и Белорусија као земља домаћин конференције. Осим тога конференцији су присуствовали и представници Светске банке и Шведске међународне организације за развојну сарадњу (Sida).

Циљ конференције је био да се представе резултати спроведеног пилот пројекта имплементације масовне процене за опорезивање непокретности. Осим тога, међународни експерти су присуствовали конференцији да би оценили успешност пројекта и дали смернице за имплементацију у пуном обиму и даљи развој. Експерти су били подељени у четири тематске радне групе: прикупљање података, масовна процена, порези и опорезивање, и жалбе. Експерт из Републичког геодетског завода је учествовао у тематској групи за масовну процену.

Пилот пројекат је територијално обухватио једну административну јединицу Минска и град Кобрин, док је према обухвату непокретности обухватио 7 категорија непокретности које подлежу опорезивању. У двогодишњем пројекту је учествовало 100 запослених у различитим институцијама од Министарства финансија, Министарства архитектуре и грађевинарства, Министарства економије, преко Државне комисије за имовину, Националне катастарске агенције, Института за регионално и урбано планирање и Невладине организације „Реформа земљишне администрације“, до Општинских управа.

Представници различитих институција које учествују у администрацији непокретности су сарадњом и заједничким радом успели да изведу пројекат којим су организовали прикупљање потребних података, развој модела за масовну процену и процењивање регистрованих непокретности. Постојећи систем за опорезивање непокретности не обухвата све непокретности и нема везу са тржишним вредностима. Због тога не обезбеђује једнак третман грађана нити фер дистрибуцију пореских обавеза.

Пројекат „Масовна регистрације и масовна процена“ је имао вишеструке резултате:

  • Ажурирани су подаци катастра непокретности у пилот областима;
  • Прикупљени су додатни подаци потребни за процену;
  • Имплементиран је упитник за стране које учествују у промету;
  • Одређене су вредности свих регистрованих непокретности;
  • Спроведена је упоредна анализа постојећих пореских основица и катастарских вредности из масовне процене;
  • Направљен је стратешки план имплементације у пуном обиму.

Неке од основних порука ове међународне конференције су:

  1. Масовна процена је један од крајњих и електорнских корисника података катастра и других података о непокретностима („e-nd user“);
  2. Транспарентност података са тржишта непокретности и података о процењеним вредно