3.1.2024.

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу za дан 03. 01. 2024. године.

/content/images/stranice/statistika/2024/Dnevni izvestaj na dan 03.01.2024.jpg

Релевантне вести