15.12.2023.

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу za дан 15. 12. 2023. године.

/content/images/stranice/statistika/Dnevna statistika-formirani upravni predmeti na dan 15.12.2023.png

Релевантне вести