2.4.2024.

Службе за катастар непокретности су забележиле значајан раст радне успешности у првом кварталу 2024. године, захваљујући реформи катастра и потпуној дигитализацији пословних процеса. Проценат решених предмета у катастру је наставио са порастом и у 2024. години, уз приблизно исти број запослених као и претходних година, при чему је 33 одсто служби за катастар превазишло очекивања, док је 67 одсто служби испунило задате циљеве.

У прва три месеца 2024. године, забележен је раст ефикасности рада катастра, где је решено 2.047 предмета више у односу на исти период претходне године. Просечна оцена резултата рада катастарских служби за целу Србију износила је 3,41 од максималних четири, док је просечна оцена одељења водова у истом периоду износила 3,45.

Најуспешнији регион у првом кварталу 2024. је Војводина са 50.981 решеним управним предметима, док се на другом месту налази Град Београд са укупно 38.256 решених управних предмета. Са посебним задовољством истичемо да је на територији Београда решено 2.420 предмета више него у истом периоду прошле године, а исти тренд повећаног броја решених предмета је забележен и у Западној и Источној Србији.

Овај успех је јасан индикатор тога како дигитална трансформација и електронско пословање подижу ефикасност и прецизност у раду, постављајући Републички геодетски завод као лидера у области управљања катастарским подацима. Позитиван тренд раста решених предмета потврђује исправност предузетих корака у домену дигитализације и реформе катастра, тежећи ка обезбеђивању ефикаснијих и квалитетнијих услуга грађанима.

Оцењивање у Републичком геодетском заводу пружа прецизан увид у ефикасност и ефективност рада сваког државног службеника захваљујући комплетној дигитализацији Републичког геодетског завода, укључујући систем за праћење и мерење активног радног времена запослених и систем нормирања и праћења решавања предмета. Овако аутоматизован и транспарентан систем омогућава објективно и правично оцењивање службеника на основу резултата рада и залагања.

Релевантне вести