31.01.2023.

Кретање тржишта непокретности у Србији у четвртом кварталу 2022. године

У извештају Републичког геодетског завода налази се анализа тржишта некретнина у Републици Србији за 4. квартал 2022. године, као и упоредна анализа података у периоду од 2018. до 2022. године. Овај извештај омогућава увид у трендове цена и продаје некретнина у Републици Србији, као и преглед актуелних фактора који утичу на ово тржиште. На основу извештаја може се закључити да тржиште непокретности у Србији током последњих неколико година показује константан раст, што се огледа у већој потражњи за становима, пословним просторима и земљиштем. Извештај ће бити користан за инвеститоре, купце и продавце некретнина у Републици Србији зато што, коришћењем најбољих светских пракси, анализира тренутно стање на тржишту и предвиђа будући развој.

Тржиште непокретности у Републици Србији у четвртом кварталу 2022. године бележи позитивне трендове, што потврђује повећање укупног обима новчаних средстава које су биле укључене у промет, показују подаци Републичког геодетског завода о стању на тржишту непокретности у последњем кварталу прошле године.

Укупна количина новца коришћена за куповину некретнина износила је 2,3 милијарди евра, што представља раст од 27,3% у односу на исти квартал претходне године. Град Београд је забележио највећи број купопродајних уговора, укупно 9.547. Највећи број купопродајних уговора забележен је на подручју Првог основног суда у Београду, а највећи број уговора, укупно 774, закључено је у канцеларији Јавни бележник Србислав Цвејић.

Највећи удео укупних новчаних средстава заузима продаја станова, са учешћем од 55% и 1,2 милијарде евра у четвртом кварталу 2022. године. С обзиром да је број продатих станова у четвртом кварталу прошле године порастао за 0,6% у односу на исти период 2021. уз чињеницу да цене станова и даље расту у четвртом кварталу, укупна вредност тржишта мерена сумом остварених купопродаја станова остварила је рекордни раст у 2022. и то за 36% међугодишње (12% у трећем кварталу 2022.).

Када је реч о начину плаћања, 9% свих непокретности плаћено је из кредита, што је за 4% мање у односу на претходни период, а из кредитних средстава највише су плаћени станови (укупно 21%).

Највеће цене су постигнуте за станове у Београду на води, где је најскупљи квадрат продат по цени од 10.184 евра, док је најскупљи стан, укупне површине 383 м2 плаћен 2.469.888 евра. Ови подаци показују раст тржишта непокретности у Републици Србији, чиме се потврђује значај овог сектора за привреду земље.

Осим извештаја са тржишта непокретности Републички геодетски завод од трећег квартала 2022. године објављује и индекс цена станова, развијен је у складу с међународним методолошким смерницама, који грађанима и привреди омогућава бесплатан, транспарентан и прецизан увид у податке на основу којих могу да прате кретања на тржишту станова.

Индекс цена станова за Републику Србију у четвртом кварталу 2022. износи 145,03 што представља раст у односу на трећи квартал претходне године када је индекс износио 138,08. Ово повећање индекса цена станова прати тренд раста цена станова који је трајао целе прошле године и који је достигао годишњу стопу раста од 13,7% током последњег квартала 2022. По нивоу индекса цена предњаче региони Војводине и Град Београд, али је као и у претходних неколико квартала најснажнији раст цена у региону Јужне и источне Србије.

Када се упореди индекс цена станова у Србији са индексима у земљама Европе наша земља заузима „златну средину“ у односу на остале европске земље и бележи стабилан раст и континуиран развој овог тржишта.

РГЗ индекс цена можете видети ОВДЕ.

Датотеке за преузимање