Топографске карте


Топографске карте се израђују на основу топографског премера и садрже велики број информација. Користе се у разним природним, друштвеним и техничким делатностима, у привреди, планирању, пројектовању, урбанизму, саобраћају, хидрологији, метеорологији, климатологији, као топографска основа за откривање, истраживање и лоцирање других тематских појава и стања у простору.

Републички геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ) према Закону о државном премеру и катастру и Правилнику о топографском премеру и топографско-картографским производима („Службени гласник РС”, број 7/15) на основу података Основног топографског модела (у даљем тексту: ОТМ) израђује топографске карте у размерама 1 : 20 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 и 1 : 250 000. Пример листа Топографске карте у размери 1 : 20 000 у дигиталном облику дат је на Слици 1.

Слика 1

Основни топографски модел представља базу података о простору, прикупљених у векторском облику и обухвата следеће теме утврђене у складу са директивом ИНСПИРЕ: објекте, саобраћајну мрежу, хидрографију, земљишни покривач, рељеф и водове. На основу тих података, дигиталног модела терена (ДМТ) и података из других подсистема геодетско-катастарског информационог система (ГКИС): геодетске основе, Регистра просторних јединица и Регистра географских имена као података о заштићеним подручјима и Регистара државне границе израђују се топографске карте у УТМ пројекцији, у сладу са Картографским кључем. Ови подаци представљају основу за примену начела отворених података у свим развијеним земљама и део су успостављања и сталног унапређења НИГП-а.

Републички геодетски завод је у сарадњи са француским конзорцијумом „ИГН Франце Интернатионал” и „ЕАДС Астриум” у периоду од 2010. до 2013. године имплементирао ИГИС (Интегратед ГеоИнформатион Солутион) програм преко пројекта „Национална инфраструктура просторних података и центар за даљинску детекцију за Републику Србију”. Циљ програма био је да унапреди и ојача национални капацитети за прикупљање и примену геоинформација. У оквиру ИГИС програма спроведен је програм обуке за прикупљање 3Д векторских топографских података, који се структуирају у топографску базу на основу које се израђују топографске карте.

Топографске карте у размери 1 : 20 000 израђују се за цело подручје Републике Србије. Закључно са априлом 2023. израђено је укупно 154 листа топографске карте у размери 1 : 20 000 за подручје југоисточне Србије и Београда или приближно 16,5% од свих листова који покривају територију Републике Србије. За 54 листа урађена је теренска дешифрација и верификација. Подручје са израђеном Топографском картом размери 1 : 20 000 је приказано на Слици 2.

Слика 2

Израђена је Топографска карта у размери 1 : 250 000 за територију Републике Србије. Топографска карта у размери 1 : 250 000 користи се као једна од Основних карата на геопорталу хттпс://а3.геосрбија.рс/

Пример листа Топографске карте у размери 1: 250 000 дат је на Слици 3.

Слика 3

Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима - 06.02.2015
Картографски кљуц за дрзавне карте