Извод из базе података катастра непокретности


Образац - Захтев за издавање поседовног листа - листа непокретности

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  • захтев за издавање извода из базе података катастра непокретности са унетим подацима о
    • Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
    • Број катастарске парцеле или име власника непокретности

Обавештење: Републичка административна такса и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број који се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити приликом предаје захтева.

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године