Уверења


Републички геодетски завод издаје следећа уверења:

Уверење о идентификацији катастарске парцеле

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

Захтев за издавање уверења о идентификацији катастарске парцеле са унетим подацима о:

  • Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
  • Број катастарске парцеле старог/новог премера / адреса непокретности (уколико је податак о броју катастарске парцеле непознат, линк ка подацима еКатастра, преко адресе непокретности) кликните ОВДЕ
Образац - Захтев за издавање уверења о идентификацији катастарске парцеле

Тачни подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године

Уверење о историјату промена на непокретности

Захтев за издавање уверења о историјату промена на непокретности са унетим подацима о:

  • Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
  • Број катастарске парцеле (уколико је податак о броју катастарске парцеле непознат, линк ка подацима еКатастра, преко адресе непокретности) кликните ОВДЕ
Образац - Захтев за издавање уверења о историјату промена на непокретности

Тачни подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године

Уверење о промени назива улице и кућном броју

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

Захтев за издавање уверења о промени назива улице, односно трга и уверења о кућном броју са унетим подацима о:

  • Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
  • Назив стари/нови улице, односно трга адреса и кућни број за који је потребно издати уверење
Образац - Захтев за издавање уверења о називу улице и кућном броју

Тачни подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године