Квартални, полугодишњи и годишњи извештаји


Извештај са тржишта непокретности за први квартал 2024. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за 2023. годину
Извештај о стању на тржишту непокретности у четвртом кварталу 2023. године
Извештај о стању на тржишту непокретности у трећем кварталу 2023. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за прво полугодиште 2023. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за други квартал 2023. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за први квартал 2023. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за 2022. годину
Извештај о стању на тржишту непокретности за четврти квартал 2022. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за трећи квартал 2022. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за прво полугодиште 2022. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за други квартал 2022. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за први квартал 2022. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за 2021. годину
Извештај о стању на тржишту непокретности за четврти квартал 2021. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за трећи квартал 2021. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за други квартал 2021. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за први квартал 2021. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за 2020. годину
Извештај о стању на тржишту непокретности за четврти квартал 2020. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за трећи квартал 2020. године
Извештај о стању на тржишту непокретности за прву половину 2020. године
Извештај о кретању тржишта непокретности у ванредном стању 2020. године
Извештај о стању непокретности за 2019. годину
Извештај о стању на тржишту непокретности за прву половину 2019. године
Годишњи извештај за медије – 2018. године
Полугодишњи извештај за медије - 1. - 2018.
Годишњи извештај за медије - 2017. године
Полугодишњи извештај за медије - И 2017. године
Годишњи извештај за медије - 2016. године