Извештаји за професионалне кориснике


Полугодишњи извештај - Стање тржишта непокретности за 2023
Годишњи извештај - Стање тржишта непокретности за 2022. годину
Полугодишњи извештај - Стање тржишта непокретности за 2022
Годишњи извештај - Стање тржишта непокретности за 2021
Полугодишњи извештај - Стање тржишта непокретности за 2021
Годишњи извештај - Стање тржишта непокретности за 2020
Полугодишњи извештај – Стање тржишта непокретности за 2020
Годишњи извештај - Стање тржишта непокретности за 2019
Полугодишњи извештај – Стање тржишта непокретности за 2019
Годишњи извештај – тржиште непокретности 2018
Полугодишњи извештај – тржиште непокретности 2018
Годишњи извештај - Стање тржишта непокретности за 2017
Полугодишњи извештај - тржиште непокретности 2017.
Годишњи извештај - Стање тржишта непокретности за 2016.
Полугодишњи извештај - Тржиште непокретности 2016
Годишњи извештај - Тржиште непокретности 2015
Полугодишњи извештај - Тржиште непокретности 2015
Годишњи извештај - Тржиште непокретности 2014
Извештај тржиште непокретности - 4. квартал 2014
Извештај тржиште непокретности - 3. квартал 2014
Извештај тржиште непокретности - 2. квартал 2014
Извештај тржиште непокретности - 1. квартал 2014
Уводне напомене за извештаје о тржишту