Израда индекса цена стамбених непокретности је у току. Објављивање индекса цена стамбених непокретности очекује се током 2024. године