РГЗ ИНДЕКС ЦЕНА СТАНОВА

Републички геодетски завод представља индекс цена станова за Републику Србију и по први пут омогућава грађанима и привреди бесплатан, транспарентан и прецизан увид у податке на основу којих могу да прате кретања на тржишту непокретности.

Вишегодишњи процес реформе, модернизације и дигитализације Републичког геодетског завода Србије, који се спроводи у сарадњи са Светском банком кроз пројекат „Унапређење земљишне администрације у Србији“, омогућио је имплементацију савремених техничких и методолошких решења за кредибилно праћење трендова на тржишту непокретности у складу са најбољом светском праксом.

Индекс цена станова за Републику Србију развијен је у складу с међународним методолошким смерницама и на основу модела за масовну процену станова који поред цена из купопродајних уговора узима у обзир и различите карактеристике непокретности из релевантних извора - Регистра цена непокретности, Катастра непокретности, Регистра стамбених заједница, Геосрбије и пореске администрације.

Праћење кретања цена и промета непокретности је веома важно за успешно вођење економских политика и развој друштва. Са привредног становишта, грађевинарство, као носилац привредног развоја је најдиректније повезано са тржиштем некретнина.

Прецизно и кредибилно праћење трендова на тржишту непокретности је неопходно како би сви друштвени и привредни сегменти могли да што ефикасније функционишу и како би креатори економских политика могли да прате и правовремено реагују на потенцијалне ризике.

О методологији израде овог индека можете видети у следећем документу:

Документ Методологија израде РГЗ индекса цена станова

Приказ последњег извештаја:

Датотеке за преузимање

Извештај о индексу цена станова за четврти квартал 2023. године
Извештај о индексу цена станова за први квартал 2023
Извештај о индексу цена станова за четврти квартал 2022
Извештај о индексу цена станова за трећи квартал 2022