13.09.2016.

Иницијатива за упис имовине на оба супружника и олакшице при упису у КН за особе са инвалидитетом

Предлог мера за упис заједничке имовине на име оба супружника и олакшице при упису у катастар непокретности за припаднике особа са инвалидитетом