14.07.2016.

Наставак сарадње Немачке агенције за техничку помоћ Србији и Републичког геодетског завода

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић одржао је састанак са новим руководиоцем пројекта Немачке агенције за техничку помоћ Србији (ГИЗ) г-ђом Ен Катрин Вирц 14. 07. 2016. године.

Републички геодетски завод и Немачка агенција за техничку помоћ Србији настављају успешну сарадњу на ГИЗ пројекту Унапређење управљања земљиштем на локалном нивоу у Србији - III фаза. Нови руководилац пројекта г-ђа Ен Катрин Вирц са сарадницима представила је директору и стручњацима Републичког геодетског завода планиране активности ГИЗ пројекта 2016-2018. Такође, г-ђа Вирц истакла је да би институционална подршка РГЗ на будућем пројекту била велики импулс за почетак активности на трећој фази. На састанку су разматране области и обим сарадње РГЗ и ГИЗ на унапређењу управљања руралним и урбаним развојем од стране локалних самоуправа и националних актера.

Директор Борко Драшковић упознао је представнике ГИЗ са унапређеним пословним процедурама РГЗ и новим сервисима који прате пројекат е-управе, у циљу унапређења рада државне управе која је сервис грађана. Катастар непокретности представља инфраструктурну основу за реализацију комасација земљишта са посебни нагласком на урбану комасацију и процену вредности непокретности, коју прати и кредит Светске банке. Урбана комасација јесте велики стручни изазов у Србији, нагласио је директор Борко Драсковић, али РГЗ са стручним потенцијалом и искуством може одговорити и дати пуну подршку новом ГИЗ пројекту.

Сарадња и размена информација и стручних искустава у области израде стандарда, правила, онлајн процедура, интернет сервиса, унапређења квалитета података катастра непокретности и даљи развој интернет информационог система су само неке од области у којима Републички геодетски завода даје пуну подрушку новом ГИЗ пројекту, а који ће допринети унапређење рада и саме институције, истакао је на крају састанка директор РГЗ, уз пуну сагласност ГИЗ експерата.