03.03.2016.

Потпредседница Владе Зорана Михајловић примила делегацију Светске банке поводом пројекта у РГЗ-у

Мисија Светске банке која прати реализацију пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ на састанку са потпредседницом Владе и министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зораном Михајловић, 24. фебруара у Влади Србије, размотрила је напредак пројекта и посебну пажњу посветила резултатима имплементације обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић презентовао је на који начин ће сателитски снимци бити кориштени у Републичком геодетском заводу за потребе масовне процене вредности непокретности, као и потребе за сателитским снимцима у другим државним институцијама.

Пројекат добро напредује, констатовао је директор Светске банке за Србију Тони Верхеијен, након излагања председника Савета пројекта и државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Дејана Трифуновића. Светска банка ће у оквиру пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ подржати даљи развој Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) и развој геопортала. До краја године биће усвојен Закон о НИГП-у којим ће у српско законодавство у потпуности бити транспонована INSPIRE директива.

Мисија Светске банке реализована је у периоду од 22. до 26. фебруара и почела је уводним састанком на коме су присуствовали чланови тима Светске банке Викторија Стенли, Бенедикта Оливеирос, Антони Лемб и Румијана Тончевска, директор пројакта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ Драган Павловић и менаџмент РГЗ-а.

Директор Борко Драшковић презентовао је члановима Мисије предузете активности и планове за наредни период, а затим се детаљно разговарало о подкомпонентама Б и Ц. Чланови тима Светске банке истакли су важност примене искустава и знања стечених на претходном пројекту, посебно у области информационих технологија и подржали идеју за увођење система за е-Учење како би се обезбедила континуирана и лако доступна обука за све запослене. Имајући у виду промене закона и подзаконских аката, као и увођење нових надлежности Републичком геодетском заводу, неопходно је стално усавршавање и проширење знања запослених.

Чланови Мисије су током радне недеље одржали састанак са координатором Сектора за катастар непокретности Мирјаном Радовић и разговарали о питању решавања заосталих предмета у првом степену, а на састанку на ком се придружио и тим за родну равноправност дискутовано је и о организацији мобилних канцеларија катастра непокретности и начину праћења питања родне равноправности кроз пројекат.

Питање компоненте пројекта које се односи на решавање заосталих предмета у другом степену размотрено је са помоћником директора Сектора за правне послове Миљаном Кузмановић Костић.

Тим Сектора за геодетске радове и помоћник директора Ванчо Божинов са тимом Светске банке дефинисао је приремне послове које је потребно обавити за набавку опреме и ангажовање консултаната у оквиру компоненте Ц пројекта која се односи на институционални развој и модернизацију РГЗ-а.

Током мисије Светске банке највише времена је посвећено стратегији развоја информационог система за катастар непокретности. На састанку са директором РГЗ-а Борком Драшковићем и помоћником директора Сектора за информационе технологије Веселином