13.10.2015.

Завршени радови на комасационој процени земљишта у Катастарској општини Визић

Радови на комасационој процени земљишта у КО Визић, општина Бачка Паланка, завршени су предајом елабората 09. 10. 2015. године.

Теренски радови на комасационој процени утврђивања вредности земљишта, оријентационој и детаљној процени, на подручју катастарске општине Визић извршени су током јула и августа 2015. године. Радове су обавили дипломирани инжењери пољопривреде и геодетски стручњаци ангажовани у Сектору за геодетске радове, Одељење за оперативне послове државног премера.

Током августа 2015. године израђен је Прегледни план комасационе процене старог стања КО Визић који је заједно са Записником о утврђивању вредности земљишта био изложен на јавни увид у августу и септембру 2015. године.

Учесници комасације нису имали примедбе ни приговоре на Прегледни план и Записник. Обављена је израда елабората реализације и исти је предат Комисији за комасацију 09. октобра 2015. године.