02.10.2015.

Међународни дан права јавности да зна

Републички геодетски завод учествовао је у обележавању Међународног дана права јавности да зна 28. 09. 2015. године.

На скупу су говорили повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић, заменик шефа Мисије ОЕБС у Србији Мајкл Ујехара, заштитник грађана Саша Јанковић и заменица повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Станојла Мандић.

Право јавности на слободан приступ информацијама је основно људско право и представља један од фундаменталних принципа добре управе, а Републички геодетски завод својом делатношћу тежи да у потпуности омогући јавности слободан приступ информацијама у својој надлежности. Информације из катастра непокретности грађанима су доступне путем веб сервиса KN WEB и на порталу „ГеоСрбија”. Геопортал такође омогућава преглед основне државне карте, административних јединица, адреса, ортофотоа и других података из своје области деловања и области деловања партнерских институција са којима РГЗ сарађује у успостављању националне инфраструктуре геопросторних података.