12.08.2015.

Карта вештачких површина на геопорталу

На геопорталу „ГеоСрбија“објављена је карта вештачких површина за територију Републике Србије.

Карта вештачких површина израђена је на основу снимака SPOT 5 оптичког сателитског система, просторне резолуције 10 m, прикупљених током 2011. године. Снимци су обезбеђени у оквиру реализације пројекта „Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије - засновано на систему IGIS“.

Методом даљинске детекције урађена је полуаутоматска анализа орторектификованих сателитских снимака коришћењем програмских пакета eCognition и ArcGIS. Вештачке површине подразумевају све површине настале као резултат људског деловања (урбана подручја, депоније, каменоломи, зидани рибњаци и сл.).

Контрола квалитета класификације вештачких површина урађена је преко контролних тачака, при чему је добијена генерална тачност у износу од 99%. Подаци карте вештачких површина представљају саставни део израде свеобухватнијег производа Карте основног земљишног покривача. Карте можете погледати на следећем линку.