30.10.2017.

Влада усвојила нову систематизацију РГЗ-а

Донет је нови Правилник о систематизацији радних места у РГЗ-у.

Нови Правилник доступан је на увид свим запосленима на огласној табли у седишту РГЗ-а као и на сајту РГЗ-а у сегменту ДОКУМЕНТА/ПРАВИЛНИЦИ.

Нови правилник такође можете прегледати овде: