12.02.2018.

Најуспешније службе у 2017. години

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања захтева у службама за катастар непокретности извршио анализу података за 2017. годину.

Преглед најуспешнијих служби по резултатима рада за 2017. годину

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања захтева у службама за катастар непокретности извршио анализу података за 2017. годину. Анализирани подаци се односе на решавање управних предмета, спискова аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водова, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници у току 2017. године, сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података је број решених управних предмета, спискова аката (копија плана, уверење, лист непокретности), захтева за упис водова, број уноса уговора за потребе масовне процене, вануправни предмети и број запослених у служби.

/content/Datoteke/rang lista/rang-lista-2017.jpg

 

Датотеке за преузимање