15.07.2018.

Питања за тестирање кандидата на јавном конкурсу за запослење у РГЗ-у

Ради што квалитетније припреме кандидата за процес тестирања Републички геодетски завод је припремио питања за сва радна места оглашена на јавном конкурсу.

Републички геодетски завод је припремио додатна питања за радна места под редним бројем 22, 23, 24, 114, 115. и 116. оглашена на јавном конкурсу. За ова радна места предвиђена су два тестирања.

Додатна питања за радно мсто под бројем 22
Додатна питања за радно место под бројем 23

 

Додатна питања за радно место под бројем 24
За радна места под бројевима од 1 до 9
За радна места под бројевима од 10 до 12
За радно место под бројем 13 
За радно место под бројем 14 
За радно место под бројем 15 
Радно место - за репарацију картографских публикација
За радно место под бројем 16 
За радно место под бројем 17
За радно место под бројем 18
За радно место под бројем 19
За радно место под бројем 20
За радно место под бројем 21
За радно место под бројем 22
За радно место под бројем 23
Радно место - за развој алгоритама
За радно место под бројем 24
За радно место под бројем 25
За радно место под бројем 26

Радно место - за обраду топографских података

За радно место под бројем 27
За радно место под бројем 28
За радно место под бројем 29
За радна места под бројем 30, 49, 67, 91
За радно место под бројем 31
Радно место - за контролу и подршку
За радно место под бројем 32
За радно место под бројем 33
За радно место под бројем 34
За радно место под бројем 35
За радно место под бројем 36
За радно место под бројем 37
За радно место под бројем 38
За радно место под бројем 39
Радно место - за провођење промена у базама података
За радно место под бројем 40
За радно место под бројем 41
За радно место под бројем 42
За радно место под бројем 43
За радно место под бројем 44
За радно место под бројем 45
За радно место под бројем 46
За радно место под бројем 47
Радно место - руководиоца Групе за опште и послове писарнице
За радно место под бројем 48
Радно место - за послове писарнице
За радно место под бројем 50
За радно место под бројем 51
За радно место под бројем 52
За радно место под бројем 53
За радно место под бројем 54
За радно место под бројем 55
Радно место - за послове писарнице
За радно место под бројем 56
За радно место под бројем 57
За радно место под бројем 58
За радно место под бројем 59
За радно место под бројем 60
За радно место под бројем 61
За радно место под бројем 62
За радно место под бројем 63
Радно место - за превођење промена у бази података
За радно место под бројем 64
За радно место под бројем 65
За радно место под бројем 66
Радно место - за издавање података
За радно место под бројем 68
За радно место под бројем 69
За радно место под бројем 70
За радно место под бројем 71
Радно место - шефа Одсека за Хелп Деск
За радно место под бројем 72
За радна места под бројевима 73, 74, 75

Радно место - у Сектору за ИТ

За радно место под бројем 76
За радно место под бројем 77
За радна места под бројевима 78, 79, 80, 81, 82
Радно место - у Сектору за ИТ
За радно место под бројем 83
Радно место за приступ информацијама од јавног значаја
За радно место под бројем 84
 
За радно место под бројем 86
За радно место под бројем 87
Радно место - за евиденцију возила
За радно место под бројем 88
За радно место под бројем 89
За радно место под бројем 90
Радно место - за административне и евиденционе послове
За радно место под бројем 92
За радно место под бројем 93
За радно место под бројем 94
За радно место под бројем 95
Радно место - за запошљавање и праћење људских ресурса
За радно место под бројем 96
За радно место под бројем 97
За радно место под бројем 98
За радно место под бројем 99
За радно место под бројем 100
За радно место под бројем 101
За радно место под бројем 102
За радно место под бројем 103
Радно место - за подршку изради извештаја о тржишту
За радно место под бројем 104
За радно место под бројем 105