06.06.2018.

14. међународни стручни скуп: Летња школа урбанизма

Летња школа урбанизма одржана је у етно комплексу „Станишићи“ од 31. маја до 2. јуна 2018. године. Скупу је присуствовало преко 180 учесника из Србије, Босне и Херцеговине (односно Републике Српске) и Хрватске.

Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод, у сарадњи са GIZ/ AMBERO/ ICON, ЈП „Дирекцијом за изградњу и развој града“ ДОО Бијељина и Архитектонско-грађевинско-геодетским факултетом Бањалука, а под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, као и Града Бијељине, организовали су 14. међународни научно-стручни скуп – Летњу школу урбанизма.

Скуп су свечано отворили др Александар Јевтић, председник Удружења урбаниста Србије, др Драган Јевтић, помоћник министра у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Младен Петровић испред Дирекције за изградњу и развој Града Бијељина и Славиша Томовић, помоћник директора Сектора за надзор и контролу испред Републичког геодетског завода.

/content/Vesti/2018/jun/lsu2.JPG

У три предвиђене секције пријављено је 30 стручних радова. У првој групи изложених радова на тему „Измена Закона о планирању и изградњи“ изнето је петнаест радова са анализом стања и предоченим нужним правцима измена у циљу побољшања Закона. У другој групи „ГеоСрбија, Урбана комасација“, шест излагача из Републичког геодетског завода изнело је компактну и повезану слику досадашњег континуалног напретка и резултата на пословима успостављања Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП). У трећој групи радова „Развојни коридори Србије и Југоисточне Европе“ изнето је девет радова из којих се види нужност повезивања простора Западног Балкана, како међусобно, тако и са окружењем.

Републички геодетски завод се представио са следећим темама: „Закон о националној инфраструктури геопросторних података“, „Геосектор у Републици Србији – статус и планови“, „Функционалност дигиталне платформе и њена примена у урбанистичком и просторном планирању“, „Инвестиционе мапе – тренутни статус и механизми укључивања у НИГП“, „ГеоСрбија – учешће заједнице у функцији едукације, контроле квалитета и транспарентности“, као и  „Могућност унапређења поступка урбане комасације“.

/content/Vesti/2018/jun/lsu3.JPG

Презентоване су законске одредбе кроз које су дефинисани послови успостављања и одржавања НИГП-а, затим резултати истраживања путем упитника о стању у геосектору, као и закључци о учесницима на тржишту. Након тога уследило је излагање функционалности Дигиталне платформе у оквиру портала геоСрбија, да би у наставку био презентован детаљно разрађен пилот пројекат који обезбеђује механизме прикупљања, праћења и одржавања података о инвестиционим подручјима за територију целе Републике Србије користећи Дигиталну платформу за НИГП. Концепт у погледу учешћа заједнице у функцији едукације, контроле квалитета и транспарентности, према оценама учесника примљен је као веома интересантна идеја. На крају су представљене могућности поступка Урбане комасације, остваривањем добрих резултата уз минималне трошкове материјалних и људских ресурса.

Завидан број учесника, као и квалитет изложених радова и дискусија на стручном скупу, само су оправдали његов међународни значај. Скуп је и ове године подстакао развој, а пре свега, размену знања и способности уређења простора. Квалитет овогодишњег скупа употпунила је посебна сесија геоСрбија, која је као таква, први пут изложена као Национална инфраструктура геопросторних података .

/content/Vesti/2018/jun/lsu4.jpg

Заједнички рад и обједињена излагања тема из различитих заједница, високообразовних и научних установа,  државних органа и институција,  дирекција и националних стручних удружења, показао је велику сврсисходност али је указано и на потребу бољег комуницирања са надлежним министарствима и већом партиципацијом у припреми законских решења у наведеним областима. Учешћем стручњака из суседних земаља чији се делови простора међусобно повезују, показују да је ову прекограничну сарадњу потребно оснаживати.

Овим међународним стручним скупом потврдила се и потреба даље сарадње Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода на унапређењу уређења управљања и коришћења укупног Националног простора.