16.07.2018.

Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга

Набавке услуге – интегрисани систем физичко-техничког обезбедјења објеката Републичког геодетског завода и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама (јавна набавка 6/2018)