03.08.2018.

Државна службеница осуђена на трогодишњу казну затвора

Виши суд у Зрењанину, у првостепеном поступку, осудио је Ж. К. из Лазарева на казну затвора у трајању од три године, због једног продуженог кривичног дела примања мита.

У питању је државна службеница Службе за катастар непокретности у Зрењанину која се теретила да је током 2012. и 2013. године, у више наврата, од грађана и представника појединих привредних друштава захтевала и примала новац, да би им прибавила документацију и податке из архивске грађе службе, који су им били неопходни у поступку реституције – повраћаја имовине.

Поред затворске казне, суд је окривљеној изрекао и меру безбедности забране обављања дужности државног службеника на пословима из делокруга органа државне управе у трајању од једне године. Такође, суд је одредио да јој се одузме имовинска корист у износу од 2,6 милиона динара.

Овом пресудом зрењанинског Вишег суда, оглашени су кривим и М. С. из Ечке, због кривичног дела примања мита у помагању, затим Р. Т. из Арадца, због једног продуженог кривичног дела давања мита, као и М. Ф. из Арадца, због једног продуженог кривичног дела примања мита у помагању. Они су осуђени на затворске казне у трајању од по шест месеци, које ће окривљени провести у просторијама у којима станују, уз примену мера електронског наџора. Поред тога, од окривљеног М. С је одузета имовинска корист у износу од 44.700 динара, а од М. Ф. 45.900 динара.

Осим њих, оглашени су кривим и окривљена Р. Т. из Зрењанина, због кривичног дела примања мита у помагању, те окривљени М. М. из Банатског Деспотовца, Г. А. из Зрењанина, окривљена В. И. из Лазарева и окривљени Д. Р. из Зрењанина, због кривичног дела давања мита. Њима су изречене условне осуде и утврђене казне затвора у трајању од по шест месеци, чије извршење је условно одложено на рок од две године.

Окривљени М. С. и М. Ф. и окривљена Р. Т. оглашени су кривим због помагања у примању мита у односу на окривљену Ж. К, док су остали осуђени због давања мита Ж. К, како би им она прибавила потребне податке и документацију.

Више јавно тужилаштво у Зрењанину је против ове пресуде изјавило жалбу због одлуке о кривичним санкцијама, а у односу на окривљену Р. Т. из Зрењанина и због повреде кривичног закона, с предлогом да се у односу на све окривљене повисе изречене казне затвора, као и да се у односу на окривљеног Р. Т. изрекне мера одузимања прибављене имовинске користи.

Извор: zrenjaninski.com