06.02.2019.

Отворен поступак јавне набавке за услуге - сервисирање и одржавање штампача и скенера

Отворен је поступак јавне набавке услуге сервисирања и одржавања штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала. Јавна набавка број 2/2019. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.