19.07.2019.

Јавна набавка - Израда и обезбеђење потврде о техничкој исправности лифтова

Израда и обезбеђење потврде о техничкој исправности лифтова од стране одговарајуће сертификационе куће и одржавање лифтова (јавна набавка број 10/2019).