14.02.2020.

Јавна набавка услуге - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита

Поступак јавне набавке услуга - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објеката Републичког геодетског завода (јавна набавка број 1/2020).